april 19 2017

Het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)

Per 1 maart 2017 is het gebruik van het Landelijk Asbestvolgsysteem (hierna: LAVS) verplicht gesteld voor asbest-inventarisatiebureaus en asbestverwijderingsbedrijven. Het LAVS is een webapplicatie die de asbestgegevens bijhoudt van elke fase in de asbestverwijderingsketen. Dus vanaf de asbestinventarisatie tot aan het afvoeren van asbesthoudend materiaal. Via de webapplicatie is het asbestdossier voor alle ketenpartijen beschikbaar.

Het LAVS maakt het uitwisselen van asbestinformatie tussen de partijen in de keten eenvoudiger en transparanter. Het asbestinventarisatiebedrijf geeft aan waar het asbest zit, en ook na de asbestsanering kan gevolgd worden waar het asbest is verwijderd en wanneer het asbest naar de stortplaats gaat. Uiteindelijk komen de stortbonnen in het LAVS, zodat gecontroleerd kan worden of voldaan is aan de verplichtingen voor het verwijderen van asbest.

Daarnaast blijft de informatie over het asbest bewaard. Wanneer een inventarisatierapport is opgesteld, wordt dit verplicht in het LAVS opgenomen. Hierdoor is snel bekend wat de asbestsituatie van een gebouw is en kunnen incidenten door onverwachte aanwezigheid van asbest worden voorkomen.

Gebleken is dat het LAVS nog niet optimaal werkt, hopelijk zijn de problemen na invoering van versie 4.1 van het LAVS opgelost door de Rijkswaterstaat. Met de nieuwe versie van het LAVS (4.1), dat op 31 maart in werking is getreden, is onder andere een koppeling gemaakt met het Omgevingsloket (OLO).