maart 07 2016

Nieuws voor woningbouwverenigingen

Het handboek asbest 2016 is door Aedes uitgebracht. Opzichters van woningbouwverenigingen zijn voor bewoners vaak het eerste aanspreekpunt bij asbest.

Hoe staat het met de asbestkennis van uw onderhoud- en mutatie opzichters. Waar kan asbest worden verwacht, hoe kan je het herkennen en wat zijn nu echt de risico’s. In  99% van de gevallen is er geen reden tot paniek. Daarom is het voor zowel bewoners als de woningbouwverenigingen van belang dat uw opzichters de situatie goed kunnen inschatten en juiste maatregelen treffen en correcte informatie verschaffen aan uw bewoners.

Om deze reden organiseren wij voor verschillende bedrijven, gemeenten, woningbouwbedrijven en rederijen regelmatig tool-box-meetings. Tijdens deze bijeenkomst worden uw medewerkers bijgepraat over het herkennen van asbesttoepassingen, het beoordelen van situaties, het nemen van de juiste maatregelen
en het geven van de juiste informatie.