Van kop tot staart

Waardevol slopen

Laten we beginnen bij het begin: slopen moet verantwoord, veilig en vriendelijk gebeuren. En dat behelst meer dan alleen het groene bestek of hergebruik van bouwmaterialen. Wij gaan liever een stap verder en slopen waardevol. We kijken naar de waarde.

Slopen is tegenwoordig best complex. Dat komt omdat er steeds meer eisen aan worden gesteld. Zo moet er worden voldaan aan regelgeving en aan voorwaarden. Daardoor is het lastig om aan alle facetten van maatschappelijk verantwoord slopen evenveel aandacht te besteden.

De waarde van onze werkwijze uit zich ook in de zorg die we u uit handen nemen, de kennis die we delen, de transparantie en samenwerking. Vaak zijn er veel partijen betrokken waardoor het onduidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. Daardoor worden kansen niet altijd benut. Dat is jammer.

Vooral bij kleinere sloopprojecten kan juist veel waarde worden toegevoegd door voldoende aandacht te hebben voor alle aspecten van het sloopproject.

Waardevolle werkwijze

Wij werken volgens een eigen ontwikkeld concept onder de noemer Waardevol Slopen. Ons doel: waarde toevoegen en duurzamer werken in de sloopketen. Het verschil met een standaardprocedure is dat we aanbestedingen niet enkel beoordelen op basis van de prijs, maar dat we ook kijken naar de meerwaarde:

Wat kan de aannemer leveren op het gebied van duurzaamheid, maatschappelijkheid en verantwoordelijkheid?

En we brengen voor ieder specifiek sloopproject de milieueffecten in beeld.

Van kop tot staart

Daarom werken we graag met één aanspreekpunt. Iemand die alles voor u regelt, van de initiatieffase tot aan de oplevering.

Het ultieme doel: uw slooptraject van kop tot staart geregeld. Wij zorgen ervoor dat u geen zorgen heeft en waarde krijgt voor en (maat)schappelijke prijs.

P1010515
Vervolgvel_footer_sloopservice

Meer weten over Waardevol Slopen?

Lees onze brochure!